Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Twelve Inch
Thriges Plads 8
5000 Odense C

E-mail: info@twelve-inch.com

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Bestilt den:_______________________

Ordrenummer:____________________

Bestilt af:_________________________

Bestillers email adresse:_______________________________

Underskrift:________________________

EUR